Alektum Europe -> Alektum Sverige -> Plan & Pay Sverige
Vad det innebär att ha fått ett inkassokrav.

Ett inkassokrav är en uppmaning att betala eller invända mot en viss skuld. Om du inte gör något av det kan ärendet komma att gå vidare till kronofogdemyndighet eller domstol. Det medför ytterligare kostnader för dig. Därefter kan det bli fråga om verkställighet, det vill säga att Kronofogdemyndigheten mäter ut lön eller egendom för att betala skulden. När ärendet hamnar hos Kronofogdemyndigheten kan du också få en betalningsanmärkning. Om du inte kan betala hela skulden inom den tid som anges på kravet från oss bör du kontakta oss för att träffa en uppgörelse om avbetalning.

Invändning.
Har du en saklig invändning mot ett krav från oss – ett bestridande – bör du snarast meddela det. Du förklarar din invändning enklast genom att skriva ett brev till oss.

Kostnader.
Om ett inkassokrav har skickats till dig är du enligt lag skyldig att betala inkassokostnad utöver det du var skyldig sedan tidigare. Den kostnaden är i dag 160 kronor. Du kan också vara skyldig att betala påminnelseavgift.

Ränta.
När man inte betalar en skuld i tid måste man som regel betala dröjsmålsränta till dess man har betalat skulden. Räntan debiteras antingen enligt avtal eller enligt lag.

Betalningsanmärkning.
När Kronofogdemyndigheten utfärdar utslag efter ansökan om betalningsföreläggande eller vid utmätning får man som privatperson i regel en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagens register. En betalningsanmärkning kan medföra att man får svårt att till exempel teckna olika slags abonnemang, hyreskontrakt eller att ta lån. Anmärkningen kvarstår i tre år.

Om du enbart har fått ett inkassokrav och om ärendet inte har kommit till domstol eller kronofogdemyndighet har du inte fått en betalningsanmärkning.