Alektum Europe -> Alektum Poland -> Plan & Pay Poland
Otrzymałeś od nas wezwanie do zapłaty– co to oznacza?

Jest to wezwanie do dobrowolnego uregulowania należności. W przypadku braku odzewu z Twojej strony, sprawa zostanie skierowana do Sądu, a następnie do Kancelarii Komorniczej. Wiązać się to będzie ze wzrostem kosztów Twojego zadłużenia. Zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które może przyczynić się do zajęcia Twojego wynagrodzenia, nieruchomości lub ruchomości. Jeśli wyrażasz wolę spłaty, lecz termin podany przez nas na wezwaniu jest dla Ciebie niekomfortowy, skontaktuj się z nami w celu ustalenia nowego terminu.

Sprzeciw
W przypadku, gdy nie zgadasz się z wezwaniem do zapłaty, powinieneś nas o tym natychmiast poinformować. Najłatwiejszym sposobem jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (71)7226880.

Koszty
Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty, jesteś zobowiązany zapłacić pierwotny dług oraz koszty.

Odsetki
Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie, zostaną doliczone odsetki.

Brak płatności.
W przypadku braku zapłaty, skierujemy sprawę do Sądu. Ponadto, możemy złożyć wniosek o wpis Twojego zadłużenia do Krajowego Rejestru Dłużników. Spowoduje to problemy w uzyskaniu pożyczki, podpisaniu wszelkiego rodzaju umów, w staraniu się o uzyskanie kredytów, itp. Informacje o Twoim zadłużeniu będą widniały w Krajowym Rejestrze Dłużników przez 3 lata.