Alektum Europe -> Alektum The Netherlands -> Plan & Pay The Netherlands
U bent aangemaand te betalen - wat betekent dit voor u?

"U bent aangemaand te betalen" betekent dat Alektum u verzoekt om tot betaling over te gaan van een openstaande vordering. Indien u het niet eens bent met de aanmaning, vragen wij u vriendelijk om uw verweer aan ons kenbaar te maken via de meegezonden contactgegevens. De snelste en makkelijkste manier is om dit per telefoon te doen.

Indien uw reactie of betaling in de minnelijke fase uitblijft, attenderen wij u erop dat de zaak mogelijk over wordt gedragen ter juridische incasso, wat extra hoge kosten met zich zal meebrengen, die op u zullen worden verhaald.

Indien u niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen voor het treffen van een regeling.


Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de vordering dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. De snelste manier is om telefonisch contact met ons op te nemen, via 020-4177177.

Wanneer uw bezwaren ongegrond worden verklaard en u de betaling weigert, kunt u zich verweren tijdens het gerechtelijke proces in de rechtbank. De rechter zal dan uiteindelijk over het geschil oordelen en in een vonnis bepalen of u de vordering wel of niet dient te betalen.


Incassokosten
Als u een verzoek tot betaling heeft ontvangen bent u wettelijk verplicht om de oorspronkelijke schuld inclusief buitengerechtelijke kosten te betalen. Kosten worden doorberekend conform de Wet Incassokosten (WIK), incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012 (zie incassokosten).

Rente
Wanneer een betaling niet op tijd ontvangen is dan bent u naast buitengerechtelijke kosten in de meeste gevallen ook rente verschuldigd.

Registratie van wanbetaling
Wij willen u er graag op wijzen dat een door de rechtbank uitgesproken vonnis kan leiden tot negatieve registratie bij verschillende instanties. Deze registraties kunnen nadelige gevolgen hebben voor uw kredietwaardigheidsbeoordeling bij de aanschaf van bijvoorbeeld leningen, huurcontracten en abonnementen.

Als u alleen een betalingsverzoek heeft ontvangen zonder dat het dossier aan de rechtbank is overgedragen zal er geen registratie plaats vinden.