Alektum Europe -> Alektum Estonia -> Plan & Pay Estonia
Olete saanud maksenõude - mida see tähendab?

Maksenõude saamisel helistage meile ka siis kui on vastuväiteid. Kui te ei tee midagi võidakse nõue kohtusse edasi saata. Sellega kaasnevad kahjuks märgatavad lisakulud. Kui te olete maksevõimetu, võtke meiega ikka ühendust ja teeme maksegraafiku võla tagasimaksmise kohta.

Vastuväide.
Kui te ei ole nõus teile esitatud nõudega, palun võtke meiega kohe ühendust. Lihtsaim viis on seda teha kirja teel.

Kulud.
Kui te olete saanud maksenõude, siis olete kohustatud tasuma esialgse võla ja koos sellele lisandunud muude kuludega. Samuti olete kohustatud tasuma ka meeldetuletuskulud.

Intress.
Kui tasumine ei toimu õigeaegselt, tuleb maksta ka intresse.

Maksmata jätmise registreerimine.
Kui võlga ei maksta, võite saada maksehäire märke Maksehäireregistrisse.

Kui Te olete saanud maksenõude, mis ei ole edasi saadetud kohtusse ega kohtutäiturile, siis ei ole märget tehtud.