Alektum Europe -> Alektum Estonia -> Plan & Pay Estonia
Millist infot me teie kohta säilitame

Küpsised
Käesolev veebikülg sisaldab küpsiseid. 25. juulil 2003 jõustunud elektroonilise side seaduse alusel tuleb enne küpsiseid sisaldava veebikülje külastamist esitada kasutajale järgnev info:

  • Kui veebikülg sisaldab küpsiseid
  • Milleks küpsiseid kasutatakse
  • Kuidas küpsiseid vältida

Sessiooni küpsiseid kasutatakse Alektum Inkasso veebiküljel näiteks info salvestamiseks veebikülje külastamiseks kasutatud keele kohta. Selline küpsis kaob brauseri sulgemisel salvestamata.

Alektum Inkasso kohta info saamiseks veebikülge külastamata pöörduge meie poole: telefonil 031 - 34 80 100 või info@alektum.ee

Kui te ei soovi küpsiseid saada, saab brauseri seadistada automaatselt küpsiste salvestamisest keelduma või teid iga kord sellest informeerima. Eelnevalt salvestatud küpsised saab brauserist ka kustutada. Lisainfot leiate brauseri abist.

Isikuandmete kaitse seadus (1998) - PuL
Kui te võtate meiega ühendust veebiküljel olevate vormide abil, säilitame teie poolt saadetud infot oma ülesande täitmiseks vajaliku või seadusandluses ettenähtud ajavahemiku jooksul.

Kui te pöördute meie poole kaebuse või konkreetse nõudega, võib infot säilitada maksimaalselt ühe aasta pärast juhtumi lõpetamist. Registreeritud infot võib edastada võlausaldajatele, kohtule või muudele asutustele vastavalt isikukaitseandmete seadusele.

Kord aastas on teil õigus saada tasuta väljavõte meie poolt teie kohta salvestatava info kohta. Väljavõtte saamise taotlus esitatakse kirjalikult ja allkirjastatult. Kui te leiate, et meie info on ebatäpne, võtke meiega vigade parandamiseks ühendust. Alektum Inkasso AB vastutab kõigi isikuandmete eest.